OFERTA FIRMY INFOCAR


Tech 2 i Candi
CAN Switch PSA

        W ostatnich latach obserwujemy lawinowy przyrost ilości systemów elektronicznych w pojazdach. Zwiększa się liczba układów sterowanych komputerowo oraz wzrasta stopień ich komplikacji. Powoduje to także znaczną awaryjność pojazdów, oraz problemy związane z diagnostyką i naprawami samochodów. Nawet serwisy autoryzowane wyposażone w przyrządy diagnostyczne dedykowane dla danej marki oraz oryginalną dokumentacje często mają problemy z prawidłową diagnostyką pojazdu. Natomiast warsztaty wolne napotykają na coraz większe trudności w codziennej działalności. Podstawowe problemy to:
- ogromna różnorodność pojazdów na polskim rynku - praktycznie można spotkać pojazdy wszystkich producentów z całego świata
- różnorodność rozwiązań stosowanych w pojazdach
- pojawianie się najnowszych pojazdów w krótkim czasie po rozpoczęciu ich produkcji, zazwyczaj po wypadku
- brak dokumentacji i narzędzi diagnostycznych
Oferta Infocar jest skierowana do warsztatów, które w codziennej działalności borykają się z powyższymi problemami.